Nieuws

<< <  Pagina 2 van 3  > >>

mrt 25, 2016
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: jan

Vriendenstichting wint tweede prijs in ING actie!

jul 30, 2015
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: jan

Noorderhoeve school staat centraal.

jul 30, 2015
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: jan

Vriendenstichting op de Landgoedfair van de Noorderhoeve aanwezig met stand.

okt 19, 2014
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: jan
Start van de toneelmodule 
van de Noorderhoeveschool.
 

Sinds de start in 1981 ondersteunt de Vriendenstichting de Noorderhoeve waar mogelijk financieel en in de vorm van het inzetten van menskracht bij haar activiteiten.

Het doel van de Vriendenstichting is vierledig

  • Zij biedt financiële steun op die terreinen waarvan de kosten niet gedekt worden door overheidsbijdragen of gelden uit andere bronnen.
  • Zij ondersteunt de public relations en de organisatie van de jaarlijkse Landgoedfair en ontplooit initiatieven die gericht zijn op het actief betrekken van geïnteresseerden bij de boerderij.
  • Zij oefent een signaalfunctie uit t.a.v. beleving ván en beeldvorming rónd de Noorderhoeve in de regio.
  • Zij verwerft middelen ten einde deze doelstellingen optimaal te kunnen realiseren.

ACTUEEL BELEID

De Vriendenstichting werkt actief aan het onderhouden en uitbreiden van haar netwerk ten
einde duurzame relaties op te bouwen en middelen te genereren die volledig beschikbaar worden gesteld aan de cliënten van de Noorderhoeve.

Afgestemd op de actuele behoefte van de cliënten van de Noorderhoeve, formuleert de Vriendenstichting jaarlijks actiedoelen die gericht zijn op het verwerven van middelen t.b.v. het ondersteunen van de cliënten van de Noorderhoeve in hun ontwikkeling.